Rádi bychom Vám představili metodickou brožuru Jak zavádět bilingvní vyučování na 1. stupni základních škol a s ní metodický soubor o Modřínkovi.

Metodický soubor Modřínkovo dobrodružství je určen pro bilingvní výuku na prvním stupni základních škol. Není více specifikováno, co je možné dělat ve které třídě, velmi záleží na potenciálu dětí a na učiteli. Doporučovali bychom ale, aby se soubor Modřínkovo dobrodružství používal v době, kdy už děti umí dobře číst a psát, takže zhruba ve druhé a třetí třídě, případně později.

Všechny kapitoly vypráví ucelený příběh skřítka Modřínka, který se nedopatřením dostane do země za hranicemi, kde žije víla Elfi se svou rodinou. Tam zažívá mnoho různých dobrodružství a seznamuje se s touto původně neznámou zemí a jejím jazykem. Z učiva 1. stupně základní školy jsme vytvořili celkem 15 oblastí, kterým bude odpovídat i 15 kapitol našeho příběhu o víle Elfi a skřítku Modřínkovi. V každém příběhu je více témat slovní zásoby, které s ním souvisejí a které se právě dají v jazykové výuce rozvést. Všechny kapitoly mají svou ilustraci, dokreslující prostředí a podněcující fantazii dětí. Všech 15 obrázků je spojeno do jednoho velkého černobílého plakátu, dělá jakýsi přehled o příbězích Elfi a Modřínka, kteří stojí uprostřed plakátu. Učitelé mohou plakát vyvěsit a pracovat s ním s dětmi v průběhu probírání všech témat.

K zahájení práce s metodickým souborem Modřínkovo dobrodružství můžeme právě tento plakát použít. Sednout si s dětmi na zem, položit před ně plakát a zkusit je nechat hádat. Kdo jsou ty postavičky, co se o nich vše dozvíme? Děti se rády vydávají cestou fantazie, zde jim to můžeme zcela dopřát. Jakmile proběhne tato fáze, můžeme dětem postavičky pojmenovat a přečíst jim úvod k Modřínkovu dobrodružství. A opět můžeme pokračovat prací s fantazií, nechat děti něco nakreslit a vymyslet další pokračování příběhu apod. Jde nám zde o motivaci a probuzení zvědavosti, abychom je dostatečně zaujali pro náš záměr, provádět bilingvní výuku, a abychom vzbudili jejich zájem o německý jazyk. Jakmile bude probraná kapitola, lze přistoupit k vybarvení příslušné ilustrace na velkém plakátu a tím dětem dáme jasně najevo, že tahle oblast je pro nás již známá a můžeme se k ní v budoucnu příležitostně vracet.

Více o zavádění bilingvního vyučování naleznete v brožuře zde: část 1, část 2, část 3, část 4, část 5, část 6, část 7

Více o metodickém materiálu a práci se souborem Modřínkovo dobrodružství naleznete zde: část 1, část 2, část 3, část 4, část 5

Níže naleznete přehled jednotlivých oblastí s metodickými listy pro různá témata, která lze ve výuce probírat. Metodické listy si můžete stáhnout a přizpůsobit jazykové úrovni Vašich žáků.

Zástupci všech zapojených škol do projektu Dva jazyky – jedna myšlenka jsou srdečně zváni na poslední společné přeshraniční setkání, které se tentokrát uskuteční ve dnech 18. a 19. října 2019 v Plzni.

Bližší informace o akci naleznete zde.

 

Často slýcháváme z řad veřejnosti větu: Ti učitelé se mají. Mají 2 měsíce prázdnin a toho volna během roku. Ano, to souhlasí. Nicméně učitelé využívají tyto dny nejen k regeneraci po náročné práci s dětmi, ale i k dalšímu seberozvoji a dalšímu vzdělávání. Nejinak tomu bylo i u učitelů zapojených do projektu Dva jazyky – jedna myšlenka, kteří se zúčastnili týden před přípravným týdnem letní školy německého jazyka.

Pracovalo se opravdu intenzivně po celý den. Rozřazeni podle stupně jazykových dovedností se hodinu co hodinu zlepšovala jejich jazyková úroveň. Zašprechtil si opravdu každý, pracovní skupiny byly malé, a tak mohly být zohledněny individuální potřeby všech a posun vpřed byl opravdu rychle znát. Dobrá příprava, profesionální přístup a vstřícnost lektorů, mnoho užitečných nápadů a aktivit do výuky – tak by se daly charakterizovat hodiny němčiny. Po dvou dnech jazykové výuky bylo nutné vyvětrat hlavu, a tak organizátoři připravili jiný typ aktivit - exkurzi do česko-bavorského příhraničí. Ani tam jsme si ale neodpočinuli. Společná prohlídka v německém jazyce v historickém parku Bärnau – Tachov nás velmi zaujala, pan průvodce mluvil krásnou čistou němčinou. I sem by mohly směřovat školní výlety. Skanzen nabízí celou řadu programů zaměřených na život ve středověku, poznávání přírody, seznamovaní s tradičními řemesly. Mezipředmětové vztahy tady najdete na každém kroku. Další zastávkou bylo město Waldsassen s překrásnou bazilikou a vzácnou klášterní knihovnou. I zde jsme se zúčastnili skupinové prohlídky. Čtvrtek a pátek jsme se věnovali dalšímu zdokonalování v jazyce spojenému s metodickými okénky pro obohacení naší pedagogické praxe. Lektorka Lucie Čechová nás nenechala vydechnout. Velmi inspirující a přínosný týden jsme zakončili v kavárničce pana domácího a povzbuzeni do nového školního roku jsme se rozjeli domů.

 IMG 20190819 164757mIMG 20190819 164823mIMG 20190821 162956mIMG 20190822 094800mIMG 20190822 161513mIMG 20190823 094106m

Poslední 6. akce zakončila sérii seminářů věnovaných metodě CLIL a bilingvní výuce. Lektorka Mgr. Klára Jansová nás provázela od počátku seznamováním s tímto typem výuky, představila nám celou řadu aktivit vhodných pro dvoujazyčnou výuku, doporučovala vhodné studijní a učební materiály, které jsou vhodné pro použití na 1. stupni základních škol, provázela nás sdílením a podporovala na cestě dalšího vzdělávání.

Tímto bychom chtěli poděkovat základní a mateřské škole ve Zdíkově a sušické základní škole (Lerchova), na kterých jsme se vždy cítili jako doma a které nám pokaždé poskytly dobré zázemí pro tvůrčí činnosti.

foto web male