Poslední 6. akce zakončila sérii seminářů věnovaných metodě CLIL a bilingvní výuce. Lektorka Mgr. Klára Jansová nás provázela od počátku seznamováním s tímto typem výuky, představila nám celou řadu aktivit vhodných pro dvoujazyčnou výuku, doporučovala vhodné studijní a učební materiály, které jsou vhodné pro použití na 1. stupni základních škol, provázela nás sdílením a podporovala na cestě dalšího vzdělávání.

Tímto bychom chtěli poděkovat základní a mateřské škole ve Zdíkově a sušické základní škole (Lerchova), na kterých jsme se vždy cítili jako doma a které nám pokaždé poskytly dobré zázemí pro tvůrčí činnosti.

foto web male