Rádi bychom Vám představili metodickou brožuru Jak zavádět bilingvní vyučování na 1. stupni základních škol a s ní metodický soubor o Modřínkovi.

Metodický soubor Modřínkovo dobrodružství je určen pro bilingvní výuku na prvním stupni základních škol. Není více specifikováno, co je možné dělat ve které třídě, velmi záleží na potenciálu dětí a na učiteli. Doporučovali bychom ale, aby se soubor Modřínkovo dobrodružství používal v době, kdy už děti umí dobře číst a psát, takže zhruba ve druhé a třetí třídě, případně později.

Všechny kapitoly vypráví ucelený příběh skřítka Modřínka, který se nedopatřením dostane do země za hranicemi, kde žije víla Elfi se svou rodinou. Tam zažívá mnoho různých dobrodružství a seznamuje se s touto původně neznámou zemí a jejím jazykem. Z učiva 1. stupně základní školy jsme vytvořili celkem 15 oblastí, kterým bude odpovídat i 15 kapitol našeho příběhu o víle Elfi a skřítku Modřínkovi. V každém příběhu je více témat slovní zásoby, které s ním souvisejí a které se právě dají v jazykové výuce rozvést. Všechny kapitoly mají svou ilustraci, dokreslující prostředí a podněcující fantazii dětí. Všech 15 obrázků je spojeno do jednoho velkého černobílého plakátu, dělá jakýsi přehled o příbězích Elfi a Modřínka, kteří stojí uprostřed plakátu. Učitelé mohou plakát vyvěsit a pracovat s ním s dětmi v průběhu probírání všech témat.

K zahájení práce s metodickým souborem Modřínkovo dobrodružství můžeme právě tento plakát použít. Sednout si s dětmi na zem, položit před ně plakát a zkusit je nechat hádat. Kdo jsou ty postavičky, co se o nich vše dozvíme? Děti se rády vydávají cestou fantazie, zde jim to můžeme zcela dopřát. Jakmile proběhne tato fáze, můžeme dětem postavičky pojmenovat a přečíst jim úvod k Modřínkovu dobrodružství. A opět můžeme pokračovat prací s fantazií, nechat děti něco nakreslit a vymyslet další pokračování příběhu apod. Jde nám zde o motivaci a probuzení zvědavosti, abychom je dostatečně zaujali pro náš záměr, provádět bilingvní výuku, a abychom vzbudili jejich zájem o německý jazyk. Jakmile bude probraná kapitola, lze přistoupit k vybarvení příslušné ilustrace na velkém plakátu a tím dětem dáme jasně najevo, že tahle oblast je pro nás již známá a můžeme se k ní v budoucnu příležitostně vracet.

Více o zavádění bilingvního vyučování naleznete v brožuře zde: část 1, část 2, část 3, část 4, část 5, část 6, část 7

Více o metodickém materiálu a práci se souborem Modřínkovo dobrodružství naleznete zde: část 1, část 2, část 3, část 4, část 5

Níže naleznete přehled jednotlivých oblastí s metodickými listy pro různá témata, která lze ve výuce probírat. Metodické listy si můžete stáhnout a přizpůsobit jazykové úrovni Vašich žáků.

 Oblast 1: Jak jsme se potkali

ML - Seznamování - pdf, word

ML - Píseň pozdravů - pdf, word

ML - E-mailové adresy - pdf, word

Oblast 2: Kdo ke mně patří

ML - Členové rodiny - pdf, word

ML - S kým bydlím - pdf, word

Oblast 3: Co rád dělám

ML - Čísla 1 - 4 s pohybem v TV - pdf, word

ML - Dramatizace pohádky Brémští muzikanti - pdf, word

ML - Koníčky - pdf, word

ML - Pohádka Brémští muzikanti - pdf, word

ML - Rytmizace - melodizace - pdf, word

ML - Sport - pdf, word

ML - Sportování a pokyny - pdf, word

ML - Vyhledávání informací na internetu - pdf, word

ML - Výtvarné činnosti - pdf, word

ML - Výtvarné činnosti - pokyny - pdf, word

Oblast 4: Co kdo dělá

ML - Denní režim - pdf, word

ML - Hodiny - pdf, word

ML - Můj den 1 - pdf, word

ML - Můj den 2 - pdf, word

ML - Ovoce - pdf, word

ML - Palačinky (pdf, word) + Příloha 1 (pdf, word) + Příloha 2 (pdf, word) + Příloha 3 (pdf, word)

ML - Počítáme do 10 - pdf, word

ML - Povolání - pdf, word

ML - Slovesa pohybu (pdf, word) + Příloha (pdf)

ML - Vaříme oběd - pdf, word

ML - Základní určování času - pdf, word

Oblast 5: Věci kolem mě

ML - Geometrické tvary - pdf, word

ML - Hudební nástroje - pdf, word

ML - Hudební nástroje 2 - pdf, word

ML - Hudební nástroje 3 - pdf, word

ML - Kde jsem - pdf, word

ML - Krabička poslední záchrany (pdf, word) + Příloha 1 (pdf, word) + Příloha 2 (pdf, word)

ML - Nábytek a pokoje - pdf, word

ML - Poznáváme ovoce různými smysly - pdf, word

ML - Program malování - pdf, word

ML - Rovinné obrazce - pdf, word

ML - Třídění odpadu (pdf, word) + Příloha 1 (pdf, word) + Příloha 2 (pdf, word) + Příloha 3 (pdf, word)

ML - Tvary a sčítání - pdf, word

Oblast 6: Kde bydlím

ML - Domácí zvířata - pdf, word

ML - Domácí zvířata - práce s modelínou - pdf, word

ML - Mláďátka - pdf, word

ML - Popis cesty 1 - pdf, word

ML - Popis cesty 2 - pdf, word

ML - Užitek hospodářských zvířat (pdf, word) + Příloha (pdf, word)

ML - Orientace ve městě - pdf, word

ML - Dopravní značky - počítání do 10 - pdf, word

ML - Semafor - pdf, word

Oblast 7: Jedeme do města

ML - Čísla 0 - 6 - pdf, word

ML - Čísla 1 - 20 - pdf, word

ML - Čísla 1 - 100 - pdf, word

ML - Čísla a jejich srovnávání - pdf, word

ML - Číslice do 100 - dopravní značky - pdf, word

ML - Dělení - malá násobilka - pdf, word

ML - Jdeme na zmrzlinu - pdf, word

ML - V obchodě - pdf, word

ML - Ve městě 1 - pdf, word

ML - Ve městě 2 - pdf, word

Oblast 8: Hurá do školy

ML - Během vyučování - pdf, word

ML - Činnosti v hodině - pdf, word

ML - Co říká žák - pdf, word

ML - Co říká učitel - pdf, word

ML - Opakovací stolní hra - pdf, word

ML - Rozkazy v hodině - pdf, word

ML - Školní pomůcky a předměty - pdf, word

ML - Věci ve třídě - pdf, word

ML - Výmluvy a omluvy - pdf, word

ML - Vyučovací předměty - pdf, word

ML - Vyučovací předměty - opakování - pdf, word

Oblast 9: Jedeme na výlet

ML - Listnaté stromy - pdf, word

ML - NP Šumava - pdf, word

ML - Zvířata a jejich zvuky - pdf, word

ML - Zvířata na Šumavě - pdf, word

ML - Co kde žije - pdf, word

ML - Příroda a člověk - pdf, word

Oblast 10: Jaro, léto a tak dál

ML - Barvy - pdf, word

ML - Barvy - kopretina - pdf, word

ML - Barvy - píseň Grün, grün, grün sind alle meine Kleider - pdf, word

ML - Hravá rozcvička s barvami - pdf, word

ML - Měsíce 1 - pdf, word

ML - Měsíce 2 - pdf, word

ML - Měsíce 3 - pdf, word

ML - Písně s barvami - pdf, word

ML - Roční období a měsíce - pdf, word

ML - Roční období a měsíce - zima - pdf, word

ML - Roční období a měsíce - léto - pdf, word

ML - Roční období - pdf, word

Oblast 11: Jak se dnes cítím

ML - Části těla - pdf, word

ML - Co tě bolí - pdf, word

ML - Emoce - smajlíky - pdf, word

ML - Potraviny - zdravý životní styl - pdf, word

ML - Zdravá výživa 1 - pdf, word

ML - Zdravá výživa 2 - pdf, word

Oblast 12: Poznávám (svůj) svět

ML - Cizinci v ČR - pdf, word

ML - ČR a sousedé - pdf, word

ML - ČR a sousední státy - pdf, word

ML - ČR - místo, kde žiji - pdf, word

ML - Evropa - pdf, word

ML - Horské vrcholy - Šumava - pdf, word

ML - Místní názvy obcí - píseň Žádnyj neví, kde jsou Domažlice - pdf, word

ML - Státy EU - pdf, word

ML - Státy Evropy - pdf, word

ML - Šumava - pdf, word

ML - Světové strany 1 - pdf, word

ML - Světové strany 2 (pdf, word) + Příloha 1 - německy popisky Směrové družice (pdf, word) + Příloha 2 - Waldemarův nos (pdf, word)

ML - Světové strany 3 - pdf, word

ML - Světové strany 4 - pdf, word

ML - Světové strany 5 - pdf, word

ML - Symboly ČR a SRN - vlajky - pdf, word

ML - Kde se mluví německy - pdf, word

ML - Země a jejich typické potraviny - pdf, word

Oblast 13: Jak to bylo dřív

ML - Germanismy - pdf, word

ML - Mozart - pdf, word

Oblast 14: Pod hvězdami

ML - Planety - pdf, word

ML - Vodstvo - pdf, word

Oblast 15: Rádi oslavujeme, přidáte se?

ML - Barvy, oslavy dne Evropy - pdf, word

ML - Bruder Jacob 1 - pdf, word

ML - Bruder Jacob 2 - pdf, word

ML - Gratulace - pdf, word

ML - Jaro a Velikonoce - pdf, word

ML - Ježíškova dílna - pdf, word

ML - Vánoce - pdf, word

ML - Vánoce - Tannenbaum - pdf, word

ML - Vánoční přání - pdf, word

ML - Vánoční stromky - pdf, word

ML - Vánoční tvoření - pdf, word

ML - Velikonoce - pdf, word