Domluvit se s kamarádem na druhé straně hranice – to si klade za cíl projekt s názvem Dva jazyky – jedna myšlenka, který bude realizovat v letech 2017 až 2019 ZVaS společně s dalšími partnery. Za finanční podpory Evropské unie z Programu příhraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 a spoluúčasti Jihočeského kraje byla podpořena myšlenka o navázání kontaktu a prohlubování vzájemných vztahů na druhé straně hranice. Projekt podpoří celkem 10 základních škol v pohraničí, 5 z Jihočeského a 5 z Plzeňského kraje, které se během tří let budou intenzivně vzdělávat a připravovat na zavedení dvoujazyčného vyučování na 1. stupni ZŠ. Velká část projektu tedy cílí na ředitele a učitele, kteří se budou inspirovat v německo-francouzské oblasti, v Alsasko-Lotrinsku, a následně podniknou kroky k realizaci tohoto záměru pomocí metody CLIL. Ale ani děti nepřijdou zkrátka! Kromě zprostředkování sousedního jazyka formou výuky na školách se mohou těšit na společné dvoujazyčné projektové dny a pobytové kempy. České a bavorské děti z partnerských škol okresů Regen a Freyung-Grafenau tak čeká spousta legrace, neobyčejných zážitků, poznávání života “za humny“ a radostných setkání. Přejme si jen, aby první nesmělé pokusy o navázání kontaktu s kamarádem na druhé straně hranice přerostly v opravdová přátelství na celý život.

Na těchto stránkách Vás budeme informovat o jednotlivých projektových akcích, zprostředkujeme zkušenosti zúčastněných škol a přineseme novinky o tom, co se děje v pohraničí.

Držte nám palce, rozjíždíme se!