Zde jsme pobývali: v prostorách ZVaSu – v restauraci Mauricius – v Hotelu Budweis – v Horké Vaně

To jsme jedli: kachnu – zelňáky – hnětýnky – kulajdu – buchty – svíčkovou - chlebíček

Ve dnech 2. a 3. března 2018 se setkají zástupci všech škol zapojených do projektu, aby si vyměnili dosavadní zkušenosti účasti v projektu. Na všech základních školách se se zahájením školního roku 2017/18 začal vyučovat jazyk sousední země, děti již umějí pár slovíček a konverzačních frází. Většina škol již zažila první setkání, buď v roli organizátora, či se zúčastnila na pozvání partnerské školy projektového dne na druhé straně hranice. Učitelé také nezahálí. Čeští vyučující navštěvují pravidelně kurz německého jazyka a v rámci odborného vzdělávání již proběhl první celodenní seminář o metodě CLIL a dvojjazyčné výuce. Setkání v Budějovicích je první ze tří akcí věnovaných výměně zkušeností. Čekají nás dva dny plné sdílení, inspirace a prohlubování vzájemných kontaktů, nebude chybět ani večerní kulturní program a prohlídka města. Podrobné informace o akci naleznete v příloze.

V červnu 2017 se uskutečnila třídenní exkurze českých a bavorských zástupců základních škol do bilingválních škol v německo-francouzském pohraničí. Daleká cesta za naším cílem byla vykompenzována pestrým programem, velmi vstřícným přijetím na navštívených místech a bohatou výměnou zkušeností.

Náplň studijní cesty sestavila bavorská strana ve spolupráci se školním radou ze školského úřadu v Rastattu panem Meierem, který nás po celou dobu doprovázel. Program jsme zahájili prohlídkou lázeňského města Baden Baden, které na nás dýchlo svou pohodovou letní atmosférou. Kromě procházky více než 350 let starou Lichtentalskou alejí, okouzleni nádherou překrásných prastarých stromů, bohatě zdobených mostů a poklidně plynoucí říčky Oos, jsme obdivovali korintské sloupy tzv. Trinkhalle, nahlédli do Casina Royal v Lázeňském domě a prohlídli si centrum města.

 Baden08 s