mapa

Název projektu (CZ): Dva jazyky – jedna myšlenka

Název projektu (DE): Zwei Sprachen – Ein Gedanke

Název programu: Program příhraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Název priority: Investice do dovedností a vzdělávání – Odbourávání jazykových a systémových překážek ve vzdělávání

Číslo projektu: 84

Doba realizace: 1.1.2017 - 31.12.2019

Partneři projektu:

Leadpartner: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, Nemanická 7

PP2: Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42

PP3: Volkshochschule für den Landkreis Regen

Cílem projektu je zvýšení interregionálních kompetencí všech účastníků projektu se zaměřením na vytvoření podmínek pro podporu vzniku bilingválních škol na obou stranách hranice v příhraničních regionech.

Cílovou skupinou projektu jsou učitelé, ředitelé a žáci 10 základních škol v ČR a 10 Grundschule v Bavorsku, kteří budou vybaveni kompetencemi nezbytnými pro implementaci bilingválního vyučování.

Aktivity projektu:

  • informace o projektu, publicita
  • jazykové a odborné vzdělávání pedagogů 1. stupně ZŠ
  • příprava na bilingvální vyučování formou metody CLIL a její ověření v praxi
  • vytvoření metodických materiálů
  • výuka jazyka souseda na 1. stupni ZŠ
  • společné aktivity partnerských škol – projektové dny, pobytové kempy
  • výměna zkušeností, příklady dobré praxe