Přeshraniční síťování škol proběhne i velmi intenzivně – v rámci projektu se uskuteční třídenní pobytové kempy poznávacího, zážitkového a jazykového rázu. Partnerské školy se společně zúčastní jednoho pobytu na české straně a jednoho pobytu v zahraničí. Dětem se tak naskytne příležitost intenzivnějšího seznámení s kamarády na druhé straně hranice, hlubšího poznání prostředí, odkud kamarádi pocházejí, seznámení s kulturou, tradicemi a zvyklostmi a v neposlední řadě se zde nabízí ideální možnost, jak prohloubit kontakt s jazykem souseda a přeměnit znalosti nabité ve školních lavicích v aktivní užívání podložené skutečnými situacemi ze života.