Druhým rokem úspěšně pokračuje realizace projektu Dva jazyky - jedna myšlenka. Tohoto projektu se také účastní žáci 4. a 5. třídy ze ZŠ a MŠ Zdíkov a jejich partnerská škola Georg Pasterwitz Schule Hohenau.

V letošním školním roce už žáci obou škol prožili společný čas na dvou jazykových kempech, kdy si mohli ověřit získané jazykové dovednosti a navázat nová přátelství.

První třídenní jazykový kemp organizovala česká strana. Uskutečnil se v Pihlově u Lipna, a protože všechny aktivity zdíkovští učitelé připravili v indiánském ladění, Jana Kadlecová, koordinátorka projektu, tak mohla nově vzniklý indiánský kmen českých a německých dětí pojmenovat Indiáni z Pihlova.

Program kempu byl velice pestrý. Děti společně tvořily, plnily různé úkoly, zpívaly, tancovaly indiánské tance, hrály fotbal, účastnily se jazykového animačního programu a také navštívily podmořský svět ve Frymburku. Hezkým zážitkem byla i plavba parníkem po lipenské přehradě.

V druhém listopadovém týdnu se pak uskutečnil druhý jazykový kemp v Národním parku Bavorsko. Děti byly společně ubytované v naukovém zařízení Jugendwaldheim Wessely Haus. Úkolem nadcházejících tří dnů bylo vytvořit knihu Objev les. Podněty pro její zpracování byly rozmanité - děti putovaly přírodou, tvořily z přírodních materiálů, navštívily muzeum ve Freiungu, viděly výrobu skla v sklářské huti, zhlédly film o medvědech a vydrách. I tentokrát se naučily nová slova v cizím jazyce.

Projekt Dva jazyky - jedna myšlenka umožňuje dětem poznat kulturní prostředí a způsob života našich sousedů, formou her a prvního kontaktu s druhým jazykem i mimo školu motivuje děti k dalšímu jazykovému vzdělávání.

Indiáni z Pihlova

IMG 20181004 133721mIMG 20181003 130250mIMG 20181003 141921mIMG 20181004 170319mIMG 20181003 175709mIMG 20181004 082412mIMG 20181004 155733mIMG 20181005 131531m

Kemp v Bavorsku

IMG 1834IMG 1848IMG 1881IMG 1894IMG 1904IMG 1906IMG 1915IMG 1920