Kdo by ve dnech 10. až 12. dubna 2019 navštívil středisko ekologické výchovy Wessely Haus v Hohenau jen těžko by uvěřil, že to množství dětí, které tam společně poznávalo národní park Bavorský les, malovalo, tvořilo, zpívalo, tančilo mazurku, sedělo u táboráku nebo hrálo fotbal mluvilo dvěma jazyky. Na první pohled bylo jasné, že všichni nejen spolupracují ve 4 týmech nesoucích jména zvířat z národního parku, ale také si spolu rozumí, radují se a prožívají tři dny plné poznání, her, radosti a přátelství.

Kromě Zážitkového lesa, návštěvy Tierfreigelände, Baumwipfelpfad, Hans_Eisemann-Haus a soukromých skláren v Hohenau děti spolu opékaly u táboráku těsto, malovaly přírodní obrázky na kameny, vyráběly si zvířecí masky, zapisovaly své zážitky do projektových deníčků, ale také si samy hrály bez ohledu na národnost.

Jazykový kemp opět ukázal, jak podnětná jsou vzájemná setkávání lidí na obou stranách hranice, jak přirozeně se děti cítí v cizojazyčném prostředí a jak rychle zdokonalují své teoretické znalosti cizího jazyka nabyté v kroužcích.

…Byly to velmi příjemné dny v kruhu přátel.

IMG 20190410 200505m

IMG 20190411 094923 1m

IMG 20190411 161230 m

IMG 20190411 202505m

 

Setkání žáků české a německých škol bylo zdařile motivováno prostředím Lipenské přehrady. Děti se s nadšením vydaly „na námořnickou plavbu“ vlnami obou jazyků. Sdílely spolu všechny prožitky při různých aktivitách, exkurzích, animacích…, které večer se zájmem zapisovaly, lepily a kreslily do svých předem připravených deníčků. Spolupracovaly a komunikovaly spolu bez zábran nejen při jazykových animacích, hrách, ale i spontánně při neorganizovaných činnostech. Poslaly s chutí pohlednice domů, vyrobily si námořnický batoh, hledaly poklad, objevovaly přírodní krásy Lipenska a upevnily si základy slovní zásoby v obou jazycích.

…Děti i dospělí prožili 3 příjemné dny plné zážitků, veselí, pohody a přátelství.

 IMG 20180613 102622mIMG 20180613 193752mIMG 20180614 150930m

IMG 20180614 192851mIMG 20180615 105108mIMG 20180615 133206m