5. červen 2019 byl námi dlouho očekávaný den. Nikdo už nemohl dospat, protože jsme se právě chystali vyrazit na třídenní dvojjazyčný kemp, který se konal v německém Wildniscampu u Falkensteinu, na který nás pozvala naše partnerská škola v Lindbergu. 16 německých a 23 českých žáků vyrazilo vstříc novým dobrodružstvím.                                

Ubytovaní jsme byli v neuvěřitelných chatkách, které připomínaly hobití příbytky. Někteří si vyzkoušeli spaní na seně, jiní v sítích vysoko ve stromech nebo u šumícího potůčku.

Celý pobyt byl protkán bohatým programem s tématy přírody. Pracovali jsme ve smíšených skupinách na výrobcích z přírodnin, soutěžili v družstvech, navštívili muzeum v Bavorské Rudě s expozicí o netopýrech, prostřídali se v mytí nádobí po ostatních i v zametání a uklízení.

Opravdovým dobrodružstvím pak byla noc, během níž jsme dokonce zažili evakuaci před bouří.

Jsme si jisti, že na tento pobyt budeme dlouho s úsměvem na rtech vzpomínat a už nyní se těšíme na další podobné akce.

Martina Svatková a 5.D ze ZŠ Lerchova v Sušici

P1180290mP1180311mP1180316mP1180333mP1180391m

 

I v novém školním roce 2018/2019 pokračuje projekt „Dva jazyky – jedna myšlenka“ (Zwei Sprachen – Ein Gedanke). Vloni vzniklo partnerství s Grundschule Lindberg a proběhla první setkání na půdě obou spřátelených škol. Letos se žáci 5. D v rámci projektu zúčastnili spolu s německými dětmi pobytového jazykového kempu poznávacího, zážitkového a jazykového rázu.

Na tři dny se stal naším domovem Hotel Pod Hořicí v Soběšicích v podhůří Šumavy. Náš společný pobyt jsme v počtu 26 českých a 16 německých dětí zahájili průzkumnou vycházkou po okolí. Objevili jsme tak nedaleké fotbalové hřiště. Počáteční rozpaky, stud a nesmělost se díky sportovním aktivitám pomalu vytrácely a světy se propojily. K večeři už jsme usedali jako jedna velká rodina.

Prostorná jídelna nám byla zázemím i pro večerní program. Dvojjazyčně jsme si zazpívali písničku „Ach, synku, synku“ a připomněli si tak sté narozeniny naší České republiky. Pod vedením animátora Karla jsme se formou her blíže seznámili, sblížili, zasmáli. Nechyběly hry na rozvoj spolupráce, či jazykové hry zaměřené na rozvoj slovní zásoby.

Animačnímu programu patřilo i čtvrteční dopoledne.

Odpolední exkurze v Obchodním družstvu Soběšice nám umožnila prohlídku kravína. (To výtečné kakao ráno u snídaně bylo z mléka zdejších kraviček.)

Čas do večeře jsme strávili malováním kempových triček a návštěvou hotelového bazénu.

Počasí nám přálo, a tak jsme si mohli dovolit i večerní táborák a opékání vuřtů. Třešničkou na dortu byl pak společenský večer v hotelové klubovně.

Naším posledním společným zážitkem se stal páteční výlet na Kašperk a prohlídka hradu.

Přišel čas rozloučení. Děti, zmožené závěrečnou túrou, nasedaly do autobusů. Byly to nabité tři dny. Plné zážitků, spolupráce, komunikace. Mnohé jsme se naučili. Naše světy se propojily a nám bylo spolu dobře. Těšíme se na shledanou!

5jazykov animace27jazykov animace417teltka25v baznu21malovn triek24malovan trika32vlet na Kaperk35prohldka hradu