Bylo 3. 6. 2019 a bylo šílené horko. My jsme se zrovna chystali na cestu za hranice. Cílovým místem byl Wildniscamp am Falkenstein, který jsme měli paradoxně vzdušnou čarou blíže my z Železné Rudy, než naše partnerská škola ze Zwieslu. A to je na tom to skvělé. Žáci, kteří se u nás v rámci projektu již druhým rokem učí německy, to mají za hranici „co by kamenem dohodil“. Mají tam spoustu možností, kde své znalosti uplatnit a rozvíjet. Tentokráte na jejich rozvoj měli celé tři dny. Tak dlouho totiž trval náš jazykový kemp ve Wildniscampu. Ubytovaní jsme byli v nádherných tematických chatičkách, z nichž každá měla své kouzlo – například v Baumhütte jste si při spaní připadali jako v koruně stromu, Wiesenhütte pro změnu nabídla nocleh na seně a takto bychom mohli ve výčtu pokračovat. Zkrátka ubytování si pro nás Němci připravili skutečně parádní. Stejně tak i program, který zajišťovali zaměstnanci Wildniscampu. Celé tři dny jsme se pohybovali v okolní přírodě, naprosto nenuceně rozšiřovali svou pasivní i aktivní slovní zásobu, komunikovali s německými žáky a celkově si kemp opravdu užili. Děti byly nadšené, učitelé spokojení, dokonce i zaměstnanci kempu nás chválili. Co víc si přát. Než náš projekt v příštím školním roce skončí, čekají nás ještě dva projektové dny. Už teď se na ně těšíme. 

20190603 140949m20190604 094101m20190604 171544m20190604 173602m

V loňském roce se naše Základní škola v Železné Rudě zapojila spolu se svojí partnerskou školou z německého Zwieselu do projektu „Dva jazyky – jedna myšlenka.“ Projekt finančně zaštiťuje Evropská unie a jeho cílem je, aby si děti v příhraničních oblastech Čech i Německa osvojily jazykové znalosti sousedního státu.

Děti, které navštěvují kroužek německého jazyka, se již na jaře zúčastnily dvou projektových dnů - první organizovala škola ve Zwieselu, druhý na oplátku Železná Ruda.

Další velkou akcí tohoto projektu byl třídenní česko-německý jazykový kemp. Konal se ve dnech 24. - 26. října tohoto roku. Zúčastnilo se ho celkem 40 dětí - z toho 29 českých a 11 německých. Pro konání kempu byl vybrán hotel Gradl v Železné Rudě, kde byly všechny děti spolu s učiteli ubytováni. Cílem bylo nejenom zlepšení komunikativních dovedností dětí v cizím jazyce, ale hlavně navázání nových kamarádství. První den kempu děti hrály hry a plnily zajímavé úkoly pod vedením jazykových animátorů v budově základní školy. V podvečer se společně bavily dvojjazyčně u deskových her. Čtvrtek byl ve znamení tvoření. Dopoledne jsme společnými silami vytvářeli Podzimní strom přátelství. V diskusích jsme narazili i na historii našeho státu. Odpoledne jsme se vydali na výlet k pověstmi opředenému Čertovu jezeru. Cestou si děti lámaly hlavy nad česko-německými hádankami, nechyběl ani zpěv a tanec. Večer je již čekalo společné tvoření – barvení triček v duchu našeho hesla „Na jedné vlně“.

Poslední den se nesl ve slavnostním duchu. U Základní školy v Železné Rudě byla zasazena lípa na počest stého výročí založení naší republiky. Ani účastníci česko-německého kempu nemohli na této slavnostní akci chybět.

O úspěchu a velkém přínosu tohoto třídenního kempu svědčilo dojemné loučení českých dětí s německými kamarády. Všichni se již těší na příští kemp, který se bude konat u našich sousedů.

Za úspěšný průběh kempu patří náš velký dík celé rodině Malých, majitelům hotelu Grádl.

H. Fischerová

20181025 154958m20181025 100118m20181026 103659m