V rámci projektu se uskuteční celá řada jednodenních setkání - projektových dní. V každém školním roce pozve škola zapojená do projektu svou partnerskou školu na návštěvu a na oplátku zorganizuje partnerská škola z Bavorska projektový den pro školu z Čech.