Projektový den připravili pedagogové ze školy v Tittlingu. Tématem byly zimní olympijské hry. Byly vybrány některé disciplíny a ty se vtipnou formou přetransformovaly do sportovní haly. Velmi přínosné bylo rozdělení dětí do česko–německých dvojic, kdy pro dobrý výsledek bylo nutné spolupracovat a domlouvat se. Zaslouženou pozornost získaly boby na kolečkách a biatlon (střílelo se míčky).Vše bylo perfektně zorganizováno, děti přesně věděly, kdy mají závodit a v mezičase trávily společný čas konverzací. Jednalo se již o poslední společný projektový den, děti měly možnost se dobře poznat již při dřívějších setkáních, atmosféra byla tudíž uvolněná a velmi přátelská. Přínosem byla opět i jazyková průprava – české děti se naučily novou slovní zásobu z oblasti sportu. Německé děti zjistily, kolik společných slov v oblasti sportu znají. Hezké bylo zakončení a slavnostní vyhlášení těch nejlepších na stupních vítězů. Je potěšitelné, že i výuka češtiny v německé škole přinesla své ovoce a německé děti se snažily využít to, co se naučily – při tomto setkání již ztratily ostych.Tento poslední projektový den byl krásnou tečkou za celým projektem a jsme velmi rádi, že jsme našli možnost dalšího setkávání žáků i pedagogů obou škol i pro další rok.

20191212 124433m

20191212 104738

 

Projektový den byl ve znamení adventu. Bylo využito aktuálních událostí v životě dětí – příprava na Vánoce, dodržování zvyků a tradic na obou stranách hranice. Díky prezentaci si děti z obou zemí hned na začátku ujasnily to, co je v době adventu stejné a co se liší. Hlavní rozdíly našly děti ve způsobu připomenutí svátku svatého Mikuláše – v Německu neobchází Mikuláš, andělé a čerti rodiny, děti Mikuláši nezpívají písničku, aby byly obdarovány. Proto byl tento zvyk německým partnerům předveden prakticky - toho se velmi hezky zhostili žáci 9. ročníku. U oslavy Vánoc děti zjistily jediný rozdíl – ve vánočním jídle u štědrovečerní večeře.

Výtvarné dílny byly výborně připravené a zorganizované, takže práce se dětem velmi dařila. Na přání psaly v jazyce partnera a mohly si tak rozšířit slovní zásobu. Všechny výrobky si děti odnesly domů a měly tak vlastnoručně vyrobené dárky. Závěr s natažením řetězu, který držely všechny děti, byl hezkým a symbolickým zakončením tohoto projektového dne.

 

IMG 20191203 105908mIMG 20191203 115824m

Pod slovem rallye si asi nejčastěji vybavíme automobilové závody. Na  naší škole  o závodění začátkem dubna nešlo, slovo rallye jsme si pouze vypůjčili  pro název projektového dne, který jsme uspořádali pro žáky a učitele z partnerské školy  z Tittlingu. V rámci projektu Dva jazyky jedna myšlenka, jehož cílem je zvýšení jazykových kompetencí  u žáků a učitelů a vytvoření podmínek pro podporu vzniku bilingválních škol na obou stranách hranice v příhraničních regionech, se děti a učitelé sešli a strávili společný den nabitý mnoha aktivitami. Děti se rozdělily do česko- německých skupin a podle předem připraveného plánu obcházely šest stanovišť. V tělocvičně si vyzkoušely tolik oblíbený parkur, v počítačové učebně vytvářely v grafickém programu obrázky, v klubu se porovnávaly české a německé hry, společně se namáhaly hlavičky ke zdolání hlavolamů.  V hudebně se tancovalo, hrálo na hudební nástroje a především zpívalo – česky i německy. V učebně výtvarné výchovy si každý člen skupiny namaloval své triko. V učebně mediální výchovy se tvořila česko- německá pohádka a  posledním stanovištěm byla školní kuchyňka, kde se popustila uzda fantazii a vytvářely se zde zdravé a veselé svačinky. Poděkování za organizaci patří nejen pedagogům školy, žákům 6. a 7. tříd, kteří pomáhali s organizací, ale i studentkám SPgŠ Prachatice.                                   

 IMG 20190408 095536mIMG 20190408 112218mIMG 20190408 112417mIMG 20190408 112515m

4. června vycestovali čtvrťáci z Národky v rámci projektu Dva jazyky jedna myšlenka, jehož cílem je zvýšení jazykových kompetencí  u žáků a učitelů a vytvoření podmínek pro podporu vzniku bilingválních škol na obou stranách hranice v příhraničních regionech, do minulosti. Společně s žáky z partnerské školy navštívili skanzen Bavorský les. Jedná se o největší muzeum pod širým nebem v Evropě. Zajímavostí určitě je i to, že muzeum je privátní a  je vedeno bez státních dotací. Během 40 let sem bylo přivezeno 150 domů z období let 1580 - 1850. V některých lidé bydleli ještě v 70. letech min. stoleti. Úkolem dětí bylo poznat část muzea formou hry,  kdy si měly zapisovat různé indicie. Zpestřením byly sportovní hry a tiskařská dílna, odkud si každý odvezl ubrousek s vlastním vzorem. Projektový den za hranice Česka a času se vydařil.

b img 5d093555d8996

b img 5d093555134e1

b img 5d0935658e4d8

img 5d093566832da

Projektový den připravovali pedagogové z Grundschule Montessori Wolfstein, e.V. ve spolupráci s Bavorským národním parkem. Cílem bylo pokračování vzájemného poznávání, tentokrát v přírodním prostředí, kde se dětem věnovali odborníci na lesní pedagogiku.

Veškeré činnosti se odehrávaly v česko–německých skupinách.

Němečtí odborníci připravili pro každou skupinu program, který byl složen z procházky, her, sbírání přírodnin, jejich prezentace (výtvarné zpracování) a následné poznávání. Tato činnost vyžadovala od dětí vzájemnou spolupráci, děti byly vedeny k vyhledávání informací v klíči pro poznávání rostlin – mohly si rozšířit slovní zásobu. Činnosti podpořily i kreativitu a fantazii. Důraz byl kladen i na zručnost.

Bylo vidět, že se již jednalo o 2. setkání, děti znaly svá jména, byly schopné použít základní komunikační obraty.

Všechny úkoly byly splněny a cíle naplněny. Důležitým cílem bylo i poznání chráněného území v Bavorsku a ochrana přírody.

Tento projektový den proběhl úspěšně a všichni účastníci byli spokojeni.

 IMG 20180515 090604mIMG 20180515 110927mIMG 20180515 120608mIMG 20180515 121815m