Jak slaví Vánoce v Čechách? Vánoční tvoření, zpívání, divadlo a mnohem více mohly zažít děti z partnerské školy v Hohenau, které přijaly pozvání na poslední projektový den do Zdíkova. Po příjezdu a přivítání žáků a učitelů ze školy v Hohenau následovalo rozdělení do skupin a odchod na jednotlivá stanoviště vánočních dílen. Žáci si měli možnost vyrobit andělíčky, vánoční lucerničky nebo hezké přáníčko. Po svačině se žáci přemístili do zdíkovského divadélka, kde společně zpívali koledy a zahráli pohádku O ztracené rukavičce. Oběd pro žáky byl zajištěný ve školní jídelně, podávala se bramborová kaše a řízek. Krátce po druhé hodině se žáci i učitelé rozloučili a autobus se rozjel zpět k německým hranicím.

Koukněte, jak si to všichni společně užili.

IMG 20191212 093251mIMG 20191212 102639mIMG 20191212 115026mIMG 20191212 122010mIMG 20191212 123208m

Po příjezdu a přivítání žáků a učitelů Základní školy Zdíkov následovala hudební aktivita, při níž se žáci naučili píseň v německém jazyce. Po krátké pauze na občerstvení si děti mohly společně vyrobit andílky z barvené ovčí vlny a naučily se i nové sloveso pro tuto činnost, které v češtině nemá svůj protějšek, filzen. Výsledek práce všechny potěšil, duhoví andílci vypadali opravdu krásně. Před obědem si ještě všichni žáci obou škol zasportovali v tělocvičně, kde pro ně byla připravena překážková dráha. Oběd pro žáky byl zajištěný v restauraci, podával se řízek a hranolky. Krátce po druhé hodině se žáci i učitelé rozloučili a autobus se rozjel zpět k domovu.

IMG 2889mIMG 2897mIMG 2901mIMG 2915m

Projektový den proběhl ve spolupráci s Národním parkem Šumava. Zaměstnanci parku se na programu přímo podíleli, informace o Národním parku Šumava byly dětem předány poutavě. Setkání se neslo v přátelském duchu, žáci mezi sebou navazovali kontakty a využívali ke komunikaci jazykové znalosti získané při práci v kroužcích projektu.

190528 ZS Zdikov 00m190528 ZS Zdikov 02mDSC00251mDSC00283m

 

Po příjezdu do Grundshule v Hohenau a krátkém přivítání ve vestibulu školy se žáci krátce občerstvili a poté se se svými německými kamarády odebrali do třídy, kde společně tvořili velikonoční hnízda z barevného papíru. Dokončené, podepsané výrobky české děti odevzdaly starším žákům školy v Hohenau, kteří je dozdobili papírovou trávou a vložili do nich sladkosti. Hnízda pak schovali v prostoru školní zahrady. Mezitím si žáci ZŠ Zdíkov prohlédli v doprovodu paní ředitelky Uty Hoffmann městečko Hohenau, navštívili obecní úřad a renovovaný kostel. Po návratu ke škole mohli hledat svá velikonoční hnízda.

V další části odpoledne se žáci připravovali na vystoupení na slavnostní večer Buntenabend, který Grundschule Hohenau pořádá pro rodiče pravidelně každý rok. Program byl zahájen v 18,30 ve vyzdobené tělocvičně. Děti ze ZŠ Zdíkov zazpívaly české lidové písně a jednu píseň v německém jazyce. Obecenstvo si poslechlo také hru na české dudy.

Žáci 2. a 3.. třídy, kteří se v Hohenau učí český jazyk, zazpívali v českém jazyce píseň Jaro už je tu a zároveň si společně s českými dětmi na pódiu v krojích zatancovali.

Před velikonočními svátky se v Základní škole ve Zdíkově uskutečnilo společné setkání zdíkovských dětí a dětí bavorské školy v Hohenau. Setkání se neslo v duchu velikonočních svátků a tradic.