Před velikonočními svátky se v Základní škole ve Zdíkově uskutečnilo společné setkání zdíkovských dětí a dětí bavorské školy v Hohenau. Setkání se neslo v duchu velikonočních svátků a tradic.

Společné dopoledne zahájil krátce po deváté hodině ředitel školy pan Václav Kyznar ve vestibulu školy, kde přivítal učitele a žáky z Hohenau a koordinátoru projektu Janu Kadlecovou. Paní ředitelka Uta Hoffmann zde předala dárek pro české děti - košík s malovanými vajíčky, čokoládovými zajíčky a tradičním německým pečivem.

Po prohlídce školy se uskutečnilo kulturní vystoupení dětí  v hale školní jídelny. Žáci 1. třídy převlečení za kašpárky a za doprovodu zpěvu žáků ze 6. třídy zatančili podle choreografie paní učitelky Michaely Vacíkové dvě písně a svým milým projevem vykouzlili úsměv na tvářích všech přítomných.

Žáci 4. a 5. třídy poté zazpívali německou píseň Alle meine Entchen. Zpívali s chutí a radostí – píseň totiž skvěle nacvičili se svými učiteli ve všech třech odděleních kroužku německého jazyka. Velkým překvapením pak byl zpěv německých prvňáčků, kteří se od října učí český jazyk. Dokonalou výslovností při zpěvu písně Šel tudy, měl dudy s doprovodem českých dud zmátli nejednoho posluchače.

Po závěrečné dvojjazyčné Písni pozdravů, kterou zpívaly děti z obou škol společně, následovalo ještě představení českých Velikonoc a velikonočních tradic. Žáci zdíkovské školy dvojjazyčně vysvětlovali a předváděli nejdůležitější velikonoční zvyky a obyčeje. Kamarády z Německa nejvíce zaujala pomlázka a s ní spojené pondělní šupání – to za hranicemi naší vlasti totiž opravdu neznají.

Druhá část projektového dne nazvaná Velikonoční dílny  proběhla po svačině. Děti byly rozděleny do čtyř skupin tak, aby v každé skupině byli žáci z obou škol a mohli společně nejen tvořit, ale hlavně také komunikovat. Tým pedagogů, který na děti dohlížel a pomáhal jim při vlastní práci, musel však nejdříve vše pečlivě promyslet a také důkladně připravit veškerý materiál, aby pak v určeném čase děti úspěšně zvládly své výrobky dokončit. Prvňáčci tvořili kuřátka, v dalších odděleních se vyráběly svíčky a věnečky.

Výsledkem práce každé skupiny byl sice jiný výrobek, ale přesto všechny zúčastněné spojovalo něco společného – radost z nově navázaných přátelství a zkušenost, že dobrá myšlenka a společná práce přináší dobrý výsledek, i když mluvíme jiným jazykem a pocházíme z jiné země.

Michaela Vacíková

IMG 20180320 094213mIMG 20180320 094348mIMG 20180320 100000mIMG 20180320 104858mIMG 20180320 105717m