Po příjezdu do Grundshule v Hohenau a krátkém přivítání ve vestibulu školy se žáci krátce občerstvili a poté se se svými německými kamarády odebrali do třídy, kde společně tvořili velikonoční hnízda z barevného papíru. Dokončené, podepsané výrobky české děti odevzdaly starším žákům školy v Hohenau, kteří je dozdobili papírovou trávou a vložili do nich sladkosti. Hnízda pak schovali v prostoru školní zahrady. Mezitím si žáci ZŠ Zdíkov prohlédli v doprovodu paní ředitelky Uty Hoffmann městečko Hohenau, navštívili obecní úřad a renovovaný kostel. Po návratu ke škole mohli hledat svá velikonoční hnízda.

V další části odpoledne se žáci připravovali na vystoupení na slavnostní večer Buntenabend, který Grundschule Hohenau pořádá pro rodiče pravidelně každý rok. Program byl zahájen v 18,30 ve vyzdobené tělocvičně. Děti ze ZŠ Zdíkov zazpívaly české lidové písně a jednu píseň v německém jazyce. Obecenstvo si poslechlo také hru na české dudy.

Žáci 2. a 3.. třídy, kteří se v Hohenau učí český jazyk, zazpívali v českém jazyce píseň Jaro už je tu a zároveň si společně s českými dětmi na pódiu v krojích zatancovali.