Děti ze zdíkovské školy strávily svůj první projektový den v Bavorsku. Přesněji řečeno v Bavorském lese. Jejich partnerská škola v Hohenau je totiž od května 2012 jmenovaná Školou Národního parku Bavorský les, a tak často využívá nabídky programů pro děti při pěších výletech, ale také při hodinách vlastivědy, přírodovědy, fyziky a chemie.

pd05

„Spolupráce s Národním parkem je velmi cennou součástí školního života,“ dodává paní ředitelka při vítání naší skupiny.