Dne 5. 11. jsme na naší škole již po několikáté přivítali děti z Grundschule Grafenau. V dopoledním bloku jsme připravili pro účastníky projektu ukázkové hodiny Vlastivědy, Matematiky a Hudební výchovy, po nichž následovaly sportovní aktivity v tělocvičně. Odpoledne jsme strávili výrobou „stromu přátelství“, zhlédli jsme prezentaci fotek z předchozích setkání a zavzpomínali na vše, co jsme za dva roky trvání projektu prožili. Na rozloučenou jsme společně vysadili v areálu školy jabloň, která bude hezkou připomínkou našeho úspěšného partnerství.

Děkujeme všem kolegům, vedoucí školní jídelny a kuchařkám, jež se na přípravě projektového dne podíleli.

                                                                                                                                             Mgr. Ivana Böhmová, Mgr. Edita Wölflová

IMG 20191105 113148mIMG 20191105 102115mIMG 20191105 131504mIMG 20191105 141329mIMG 20191105 141515m

Projekt Dva jazyky-jedna myšlenka je na ZŠ Smetanova realizován již druhým rokem. O tom, že děti i pedagogy baví a vnímají jej jako smysluplný, svědčí společná setkávání obou zapojených škol.

Dne 2. 4. jsme opět navštívili Grundschule v Grafenau, kde jsme se mohli zúčastnit již samotné výuky jednotlivých předmětů ve třídách. Aktivita našich dětí a jejich zapojení v německy vedených hodinách je důkazem toho, že na domácí půdě nezahálíme a německy se učíme svědomitě a hlavně s radostí. Během dne jsme absolvovali výuku v hodinách čtení a jazyka. Sami žáci měli radost zejména z toho, s jakou lehkostí vyučování v cizím jazyce zvládli.

Další aktivity a hry byly přizpůsobeny aktuálně probraným tématům (nakupování, potraviny, obchod). Abychom si nabyté dovednosti zkusili i v reálném prostředí, vyšli jsme si odpoledne na procházku a v místní cukrárně si každé z dětí objednalo zmrzlinu, samozřejmě německy a úplně bez problému.

Pro žáky jsou tato setkávání velmi motivační, ztrácí ostych z komunikace v cizím jazyce a navazují i hezká přátelství. Na obou stranách jsou vidět velké jazykové pokroky, což setkávání činí ještě zajímavějšími. Jsme rádi, že naše partnerská škola do projektu vkládá stejné úsilí, díky čemuž si z každého projektového dne odnášíme všichni hezké zážitky.

                                                                                                   Mgr. Ivana Böhmová, Mgr. Edita Wölflová

20190402 130351m20190402 135312m20190402 140741mIMG 20190402 100009mIMG 20190402 105230mP1050847m

 

Projektům se na naší škole opravdu daří. Důkazem toho je i projekt Dva jazyky-jedna myšlenka. Cílem této akce je přivést děti k zájmu o cizí jazyk. Již druhým rokem proto spolupracujeme s Grundschule v Grafenau. Během roku se v odpoledním kroužku učíme němčinu a bavorské děti češtinu. Jazykové pokroky pak využíváme při společných akcích ať už v rámci projektových dnů, či třídenních kempů. Velmi nás těší, jak se jazyková úroveň dětí viditelně zlepšuje, čemuž výrazně přispívají právě společná setkávání, která jsou pro žáky velmi motivační a kde děti samy vnímají, že se pro ně komunikace s bavorskými kamarády stává stále snazší.
5. 10. jsme společný den strávili v Grafenau, zde jsme v prostorách školy a následně i v lázeňském parku zábavnou formou procvičili slovní zásobu a naučené fráze. Děti měly možnost si i společně pohrát na místním hřišti. Slunečné odpoledne pak patřilo procházce po Národním parku Bavorský les. Celý den se tak opět nesl v přátelském duchu. Spolupráci na projektu si pochvalují obě dvě zapojené školy, proto se už nyní těšíme na únorové setkání, které proběhne u nás ve Vimperku.

Ivana Böhmová, Edita Wölflová

IMG 20181005 111346mIMG 20181005 112631mIMG 20181005 121625mIMG 20181005 135058m

 

Dne 15. 2. nás opět po roce přijela navštívit partnerská škola z Grafenau, s níž jsme zapojeni do projektu „Dva jazyky-jedna myšlenka“. Dopoledne jsme si užili na sněžnicích na Horské Kvildě. Pro mnoho žáků z obou škol to bylo poprvé, kdy si chůzi na sněžnicích vyzkoušeli. Počasí nám opět přálo, takže procházka po okolí Horské Kvildy s interaktivní přednáškou, při které se děti dozvěděly mnoho zajímavostí o šumavské přírodě, rychle utekla. Odpoledne pak patřilo hrám a aktivitám v DDM Vimperk na podporu interakce mezi dětmi, tematickým úkolům či přípravě odpoledního občerstvení. Aby měly děti na společně strávený den památku, vyrobily si všechny pod vedení paní Kubišové krásné tašky a naučily se zajímavou výtvarnou techniku – tupování na textil.

Chtěli bychom poděkovat za pomoc při realizaci tohoto dne paní Kubišové a zaměstnancům DDM. Dále pak zaměstnancům SEV Horská Kvilda za uspořádání výukového programu na sněžnicích.  Děkujeme i za organizaci při stravování zaměstnancům školní jídelny.

Mgr. Ivana Böhmová, Mgr. Edita Wölflová

IMG 20190215 114839m

IMG 20190215 145555m

IMG 20190215 154336m

IMG 20190215 160200m

Těšíme se! Těšíme se na výlet! Těšíme se na výlet za kamarády! Těšíme se na výlet za kamarády do Grafenau!