Projektům se na naší škole opravdu daří. Důkazem toho je i projekt Dva jazyky-jedna myšlenka. Cílem této akce je přivést děti k zájmu o cizí jazyk. Již druhým rokem proto spolupracujeme s Grundschule v Grafenau. Během roku se v odpoledním kroužku učíme němčinu a bavorské děti češtinu. Jazykové pokroky pak využíváme při společných akcích ať už v rámci projektových dnů, či třídenních kempů. Velmi nás těší, jak se jazyková úroveň dětí viditelně zlepšuje, čemuž výrazně přispívají právě společná setkávání, která jsou pro žáky velmi motivační a kde děti samy vnímají, že se pro ně komunikace s bavorskými kamarády stává stále snazší.
5. 10. jsme společný den strávili v Grafenau, zde jsme v prostorách školy a následně i v lázeňském parku zábavnou formou procvičili slovní zásobu a naučené fráze. Děti měly možnost si i společně pohrát na místním hřišti. Slunečné odpoledne pak patřilo procházce po Národním parku Bavorský les. Celý den se tak opět nesl v přátelském duchu. Spolupráci na projektu si pochvalují obě dvě zapojené školy, proto se už nyní těšíme na únorové setkání, které proběhne u nás ve Vimperku.

Ivana Böhmová, Edita Wölflová

IMG 20181005 111346mIMG 20181005 112631mIMG 20181005 121625mIMG 20181005 135058m