Projekt Dva jazyky-jedna myšlenka je na ZŠ Smetanova realizován již druhým rokem. O tom, že děti i pedagogy baví a vnímají jej jako smysluplný, svědčí společná setkávání obou zapojených škol.

Dne 2. 4. jsme opět navštívili Grundschule v Grafenau, kde jsme se mohli zúčastnit již samotné výuky jednotlivých předmětů ve třídách. Aktivita našich dětí a jejich zapojení v německy vedených hodinách je důkazem toho, že na domácí půdě nezahálíme a německy se učíme svědomitě a hlavně s radostí. Během dne jsme absolvovali výuku v hodinách čtení a jazyka. Sami žáci měli radost zejména z toho, s jakou lehkostí vyučování v cizím jazyce zvládli.

Další aktivity a hry byly přizpůsobeny aktuálně probraným tématům (nakupování, potraviny, obchod). Abychom si nabyté dovednosti zkusili i v reálném prostředí, vyšli jsme si odpoledne na procházku a v místní cukrárně si každé z dětí objednalo zmrzlinu, samozřejmě německy a úplně bez problému.

Pro žáky jsou tato setkávání velmi motivační, ztrácí ostych z komunikace v cizím jazyce a navazují i hezká přátelství. Na obou stranách jsou vidět velké jazykové pokroky, což setkávání činí ještě zajímavějšími. Jsme rádi, že naše partnerská škola do projektu vkládá stejné úsilí, díky čemuž si z každého projektového dne odnášíme všichni hezké zážitky.

                                                                                                   Mgr. Ivana Böhmová, Mgr. Edita Wölflová

20190402 130351m20190402 135312m20190402 140741mIMG 20190402 100009mIMG 20190402 105230mP1050847m