Ve čtvrtek 24. 10. 2019 jsme vyrazili na projektový den, který pro nás připravili naši kamarádi ze školy v německém Lindbergu.                                

Sešli jsme se na česko- německém hraničním nádraží Bayrisch Eisenstein. Zde jsme absolvovali dvojjazyčné vypravování o historii stavby nejvýše položené železnice z let 1872 – 1877 a o tom, jaké změny přinesla tato stavba do Bavorského lesa.

Po trošce vzdělávání jsme si na sluníčku pochutnali na výborné svačince a zahráli si několik společných her.

Poté jsme navštívili expozici netopýrů. Opravdovým zážitkem pak pro nás byla výroba domků pro netopýry. Ač se nám to zpočátku jevilo jako nemožné, každý z nás odcházel k autobusu s vlastnoručně vyrobenou dřevěnou netopýří budkou.

Při loučení jsme si slíbili, že se v příštím roce opět sejdeme a společně zažijeme další dobrodružství.

Martina Svatková, Lenka Lišková a žáci ze ZŠ Lerchova

PA240001mPA240021mPA240034mPA240047m

 

Dne 9. října proběhl na naší škole dvojjazyčný projektový den. Zúčastnili se ho žáci z kroužků německého jazyka na naší škole a českého jazyka z partnerské školy v Lindbergu.

Vše se odehrávalo ve středisku volného času. Když naši hosté dorazili, srdečně jsme je přivítali, následovalo malé občerstvení. Pak jsme se rozdělili do tří česko-německých dílen: keramické, dramatické a taneční. Postupně jsme se vystřídali, všichni vyzkoušeli všechno a hlavně jsme se snažili mluvit německy. Po dílnách na nás čekal ve školní jídelně dobrý oběd. Protože nám počasí nepřálo, nemohli jsme po obědě jít na Andělíček pouštět draky. Vrátili jsme se zpět do střediska volného času a uspořádali jsme soutěž v létání vlaštovek. Každý si vyrobil a vyzdobil svoji vlastní. Na úplný závěr jsme všichni společně předvedli tanec na písničku Včelka Mája, který jsme dopoledne natrénovali.

A už přišel čas loučení. Ale uvidíme se brzy, už 24. října našim kamarádům návštěvu oplatíme. Ještě na závěr musíme pochválit děti ze 3.C, které se německy učí teprve chvíli a byly opravdu moc šikovné.

                                                          Eliška a Zuzka, ZŠ Sušice, Lerchova ul.

malaP1180981mP1180994mP1190009m

 

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 jsme v rámci evropského projektu " Dva jazyky - jedna myšlenka " vyrazili na projektový den do bavorského městečka Lindberg. V místní škole nás přivítali němečtí pedagogové se svými žáky, které již po několika společných akcích velmi dobře známe. Po chutné svačině jsme všichni absolvovali aktivity ve výtvarných dílnách. Ty byly vedeny německými učiteli. Svou znalost němčiny jsme si dále mohli ověřit při obědě a dovádění s dětmi v tělocvičně. Náš den pak zakončila exkurze ve zwieselském lesním muzeu. Nyní se hodláme nadále pilně věnovat němčině v našem kroužku, abychom se připravili na třídenní kemp, jenž proběhne v Německu začátkem června.

P3140056m

P3140066m

P3140068m

P3140095m

 

Ve čtvrtek 16. 5. 2019 jsme v rámci evropského projektu „Dva jazyky – jedna myšlenka“ pozvali naše kamarády z malého německého městečka Lindberg na projektový den.

Projektový den nazvaný „Poznej a chraň“ jsme zahájili na Kašperských Horách, kde jsme absolvovali krásný a zajímavý dopolední program v informačním středisku NP Šumava. Pracovali jsme ve dvoujazyčných skupinách, abychom si procvičili své komunikační schopnosti. Plnili jsme různé úkoly na několika stanovištích. Hráli jsme pexesa s obrázky rostlin a živočichů, skládali puzzle se znaky NP Šumava a NP Bavorský les, soutěžili v piškvorkách, protáhli jsme se v modelu liščí nory, v níž byly naaranžované kosti a peří liškou ulovených zvířat, určovali houby podle klíče a přiřazovali je k napodobeninám hub, sledovali film o Šumavě v němčině a film o Vydrýskovi v češtině, přiřazovali hnízda a doupata k příslušným živočichům, určovali stopy, listy, plody a šišky rostlin. Veškeré materiály byly vytvořeny v obou jazycích.

Po ukončení programu následovala procházka městem a poté odjezd do Sušice, kde na nás již čekal oběd v naší školní jídelně.

Jelikož nám počasí moc nepřálo, museli jsme vynechat hry na našem sportovním hřišti, které jsme si pro naše kamarády připravili. Nevadí, určitě si je zahrajeme někdy příště. Společné posezení a povídání nám vše vynahradilo. Po odpoledním dezertu jsme se rozloučili a už se velice těšíme na třídenní červnový kemp, jenž tentokrát proběhne na německé straně.

Žáci kroužku a Martina Svatková

P5160156P5160163P5160170P5160171P5160190

Od počátku letošního školního roku dochází téměř celá naše třída v rámci projektu EU dvakrát týdně na kroužek němčiny. V březnu nás byli navštívit žáci z naší partnerské školy v Lindbergu. 16. května jsme za nimi vyrazili do Bavorska my.                                                                                             

Brzy ráno jsme se sešli všichni před školou. Cesta autobusem utekla jako voda a my zaparkovali před krásnou lindbergskou školou. Přivítal nás pan ředitel Bettermann se svými žáky. Nejprve jsme hodovali v jejich společenské místnosti a povídali si s našimi německými kamarády. Kde nám nestačila slovní zásoba, pomohly nám ruce, nohy a úsměvy. Poté jsme se rozdělili do skupin po čtyřech. Vždy dva Češi a dva Němci. Hráli jsme bezvadnou hru, při které jsme se procvičili v němčině a ještě si dokonale prohlédli celou školu.  

Dalším bodem programu byla exkurze do Ludwigstalu. Zde jsme opět ve skupinách absolvovali s průvodci procházku naučnou stezkou v NP Bavorský les. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o vlcích, rysech, koních apod., navštívili napodobeninu pravěké jeskyně s nástěnnými malbami. Bylo příjemné slunečné počasí a nic nám nechybělo.                                                                                                                                                

Následoval skvělý oběd v infocentru, kde nám přichystali výborný řízek s bramborovým salátem. Pak ještě pohrát si na dětském hřišti, nakoupit domů suvenýry a hurá do autobusu. Rozloučili jsme se s našimi kamarády a moc se těšíme, že se opět uvidíme už v říjnu na společném třídenním kempu, který připravíme my, tady v Čechách.                                                                                        

Třída 4. D

 P5160004mP5160011mP5160017m