Ve čtvrtek 16. 5. 2019 jsme v rámci evropského projektu „Dva jazyky – jedna myšlenka“ pozvali naše kamarády z malého německého městečka Lindberg na projektový den.

Projektový den nazvaný „Poznej a chraň“ jsme zahájili na Kašperských Horách, kde jsme absolvovali krásný a zajímavý dopolední program v informačním středisku NP Šumava. Pracovali jsme ve dvoujazyčných skupinách, abychom si procvičili své komunikační schopnosti. Plnili jsme různé úkoly na několika stanovištích. Hráli jsme pexesa s obrázky rostlin a živočichů, skládali puzzle se znaky NP Šumava a NP Bavorský les, soutěžili v piškvorkách, protáhli jsme se v modelu liščí nory, v níž byly naaranžované kosti a peří liškou ulovených zvířat, určovali houby podle klíče a přiřazovali je k napodobeninám hub, sledovali film o Šumavě v němčině a film o Vydrýskovi v češtině, přiřazovali hnízda a doupata k příslušným živočichům, určovali stopy, listy, plody a šišky rostlin. Veškeré materiály byly vytvořeny v obou jazycích.

Po ukončení programu následovala procházka městem a poté odjezd do Sušice, kde na nás již čekal oběd v naší školní jídelně.

Jelikož nám počasí moc nepřálo, museli jsme vynechat hry na našem sportovním hřišti, které jsme si pro naše kamarády připravili. Nevadí, určitě si je zahrajeme někdy příště. Společné posezení a povídání nám vše vynahradilo. Po odpoledním dezertu jsme se rozloučili a už se velice těšíme na třídenní červnový kemp, jenž tentokrát proběhne na německé straně.

Žáci kroužku a Martina Svatková

P5160156P5160163P5160170P5160171P5160190