Naše třída 4.D se v tomto školním roce zapojila do projektu „Dva jazyky – jedna myšlenka“ a zorganizovala také první společný projektový den českých a německých dětí.

První společné setkání dětí proběhlo ve středu 21. března 2018 v naší modré škole. Již v hale při uvítání nás německé děti v doprovodu pana ředitele mile překvapily českou písničkou a počáteční tréma se pomalu rozplývala. Po krátkém seznámení a občerstvení ve sborovně jsme strávili celé dopoledne v tvořivých dílnách. Hovořilo se česky, německy, rukama i nohama. V pracovní dílně jsme se věnovali výrobě papírových květin, v dílně výtvarné pak společné tvorbě. Výsledkem byl veliký plakát s tématem našeho nově vzniklého přátelství. V rámci hudební dílny jsme se naučili a dvojjazyčně si zazpívali píseň, kterou jsme obohatili navíc o taneční kroky. V tělocvičně jsme si zacvičili a v závěru dopoledne zde proběhla i prezentace tvořivých dílen, takže se fotilo, zpívalo a tančilo. Po společném obědě ve školní jídelně jsme navštívili sušické Muzeum Šumavy, poslechli si krátké povídání o našem městě v českém i německém jazyce a pokochali se mechanickým betlémem. Krátkou procházkou městem jsme se vrátili do školy.

Přišel čas rozloučení. A my jsme stále měli o čem hovořit, co si sdělovat, … Strávili jsme společně tak příjemný a obohacující den. Nakonec jsme předali německým kamarádům dárky a popřáli jim šťastnou cestu domů.

Už teď se těšíme, jak v květnu budeme moci návštěvu oplatit. To my vyrážíme do Lindbergu.

 P3210137mP3210147mP3210192mP3210207m