Od počátku letošního školního roku dochází téměř celá naše třída v rámci projektu EU dvakrát týdně na kroužek němčiny. V březnu nás byli navštívit žáci z naší partnerské školy v Lindbergu. 16. května jsme za nimi vyrazili do Bavorska my.                                                                                             

Brzy ráno jsme se sešli všichni před školou. Cesta autobusem utekla jako voda a my zaparkovali před krásnou lindbergskou školou. Přivítal nás pan ředitel Bettermann se svými žáky. Nejprve jsme hodovali v jejich společenské místnosti a povídali si s našimi německými kamarády. Kde nám nestačila slovní zásoba, pomohly nám ruce, nohy a úsměvy. Poté jsme se rozdělili do skupin po čtyřech. Vždy dva Češi a dva Němci. Hráli jsme bezvadnou hru, při které jsme se procvičili v němčině a ještě si dokonale prohlédli celou školu.  

Dalším bodem programu byla exkurze do Ludwigstalu. Zde jsme opět ve skupinách absolvovali s průvodci procházku naučnou stezkou v NP Bavorský les. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o vlcích, rysech, koních apod., navštívili napodobeninu pravěké jeskyně s nástěnnými malbami. Bylo příjemné slunečné počasí a nic nám nechybělo.                                                                                                                                                

Následoval skvělý oběd v infocentru, kde nám přichystali výborný řízek s bramborovým salátem. Pak ještě pohrát si na dětském hřišti, nakoupit domů suvenýry a hurá do autobusu. Rozloučili jsme se s našimi kamarády a moc se těšíme, že se opět uvidíme už v říjnu na společném třídenním kempu, který připravíme my, tady v Čechách.                                                                                        

Třída 4. D

 P5160004mP5160011mP5160017m