Dne 19. listopadu 2019 proběhl na Základní škole Karla Klostermanna v Železné Rudě další projektový den v rámci projektu Dva jazyky – jedna myšlenka. Do tohoto projektu se zapojilo deset českých a deset německých škol z blízkého příhraničí. Během dvou a půl let probíhala v naší škole výuka německého jazyka a současně u našich projektových partnerů v Grundschule Zwiesel výuka jazyka českého. Kromě samotné výuky děti bavila společná setkávání s německými kamarády při jednotlivých projektových dnech nebo třídenních jazykových kempech. Tento předposlední projektový den byl koncipován do bloků podobných jako ve škole. Hlavní téma, které se celým dnem prolínalo, bylo Části lidského těla. Nejdříve si děti mohly vyzkoušet práci s česko-německým textem. Následného čtení dvojjazyčného textu vždy v příslušném cizím jazyce se obě strany zhostily velmi dobře. Po pohybových soutěžích všichni zhlédli divadelní představení, v němž vystupovala postava typického českého vodníka. Pro většinu německých žáků to bylo první setkání se zeleným mužíčkem, kterému ze šosu kape voda. Obavy z toho, jak německé děti zvládnou divadlo v češtině, se rozplynuly poté, co někteří z nich se tak vžili do děje, že se vtipným scénkám hlasitě smáli s ostatními. Všichni se pak s chutí pustili do vytváření vlastní postavičky vodníka. Společná práce ve smíšených skupinkách probíhala pohodově a vznikli velmi povedení vodníčci. Celý den jsme zakončili kontrolním procvičením slovní zásoby na pohybové písni „Hlava, ramena, kolena, palce“, která s úsměvem na tváři byla zazpívána dokonce trojjazyčně, česky, německy a anglicky. Již se všichni těšíme na následující předvánoční projektový den, tentokrát v Grundschule Zwiesel.

20191119 094827m

20191119 122515m

20191119 133148m

20191119 140755m

IMG 20191119 140215m