Základní škola Žichovice pro svou partnerskou školu z německého Bodenmais připravila den zábavy ve spolupráci s „Hasičským sborem Žichovice“. Tento den měl české i německé žáky seznámit s prací hasičů, vyzkoušet si připravené úkoly a stmelit česky a německy mluvící žáky.

Den začal krátce před desátou hodinou v žichovické škole, kde netrpěliví žáčci Žichovic vyhlíželi minibus s německými dětmi a jejich učitelským doprovodem, aby mohli společně usednout do lavic, posvačit a vzájemně se přivítat. Poté byli z žáků vybráni velitelé družstev, kteří si do svého týmu volili “své hasiče”. Po zhlédnutí krátkého prezentačního videa o hasičích dostali za úkol namalovat požárníka v zásahovém obleku v životní velikosti způsobem, který si sami zvolí. K dispozici měli tempery, vodovky, pastelky, fixy, voskovky, či barevné papíry a lepidla. Mohli si vzhled tohoto člověka vyhledat na tabletech, jakož i potřebná slovíčka k jeho popisu. Druhým úkolem totiž bylo popsat dvojjazyčně části těla, o kterých se zpívá v písni „Hlava, ramena, kolena, palce“. Jelikož ale čeští i němečtí žáci písničku znají dobře, dali hlavy dohromady a popisky psali za pobrukování této písně. A protože hasičům jde především o čas, měli na tyto úkoly 70 minutový limit. První družstvo tento úkol zvládlo za 33 minut, poslední za 54 minut. Během chvíle, kdy ostatní skupiny dokončovaly zadání, mohli si žáci na tabletech pouštět zásahy hasičů, které našli na Youtube. Na závěr jsme zkontrolovali náležitosti hasičského obleku a zazpívali si píseň česky a německy a pustili si vtipné video na zapamatování záchranného čísla 112.

Po výtečném, typicky českém obědě ve školní jídelně jsme se přesunuli do zámeckého parku, kde na žáky čekaly zásahové vozy Žichovic a Rabí. Žáci mohli do aut nasednout, prohlédnout si je zvenku i zevnitř. V tu dobu se k nám připojili žáci ze školy, kteří se německy neučí a i děti z mateřské školky.

Hasičský sbor měl pro děti připraven pestrý program. Štafetu s překážkami, vázání uzlů, střelbu na terč, zapojování hadic a káď s vodou na samotný zásah “hořícího domu”. Vyzkoušet si všechny tyto činnosti chtěli snad všichni a my měli radost, že jsou děti bezprostřední a navzájem si pomáhají. Počasí nám tento den přálo, díky úkolům vyžadujících pohybovou aktivitu nikomu nebyla zima a žáci měli velký zájem si vyzkoušet úplně všechno.

Velké díky patří dětem, které navštěvují kroužek mladých hasičů a byly k dispozici na jednotlivých stanovištích, aby ostatním pomohly s úkolem. Taktéž díky patří jejich vedení za zprostředkování pěkného programu, hlavně paní Meliškové.

Po druhé hodině jsme se rozloučili s německými návštěvníky a předali si navzájem malé dárečky. Žáci se těmito aktivitami opět o něco více sblížili, opět dokázali překonat jazykovou bariéru a již nyní se moc těší na třídenní kemp do Německa.

Mia Habichová a Jaroslava Krčmářová

20190430 101027m20190430 101113m20190430 113049m20190430 125329m20190430 134010m