Na tento den se dvacet žáků žichovické školy těšilo již od září. Projektové dny jsou vzrušením pro každého žáka, ať už v tom smyslu, že mohou vycestovat do sousedního Německa nebo jen zažít možnost zapojit se do programu bodenmaiské školy.

Tento den pojala německá škola jako pokračovaní jejich celotýdenního programu o ekologii a odpadu. Po příjezdu jsme ochutnali preclíky a teplý čaj a těšili se na představení, co pro nás přichystala celá škola. Sešli jsme se v místní aule, kde proběhlo pásmo písní a říkanek k tématu odpady a nechali jsme se dojmout závěrečným zpěvem starších žáků Heal The World od Michaela Jacksona. Poté byli žáci rozděleni do tří skupin a společně s německými žáky jsme navštívili tři stanoviště.

V jedné třídě probíhala matematika. Vzhledem k tomu, že většina německých žáků se začala učit češtinu až v tomto roce, byla matematika jednoduchá - počítání do pěti. Při písničce, kterou paní učitelka Christina děti učila, jsme zaměňovali česká a německá slova a naučili se, že roh se řekne die Ecke a klobouk der Hut. Přiřazovali jsme názvy čísel k číslům a vytvořili si hrací kostku z papíru.

Na druhém stanovišti nám byla puštěna pohádka na téma o třídění odpadu s poutavým vyprávěním paní učitelky Karin. Holčička z Německa, původem Češka, pomáhala s překladem, a tak jsme všichni rozuměli opravdu vše. Na závěr si žáci vybarvili monstrum odpadu a nalepili mu na bříško různé druhy odpadu, jako alobal, provázky, papír, atd.

Třetí stanoviště probíhalo v tělocvičně, kde byla pro žáky připravena dráha, kterou museli zdolat na kolech, vozítkách nebo během. Pan ředitel Lang chtěl tak žákům ukázat, že životní prostředí se dá šetřit i tím, že budeme chodit pěšky nebo jezdit na kole, a tím pádem nemusíme nutně používat auta s jejich výfukovými plyny.

Na oběd byli žáci zvědaví, používali krátké spojení v němčině - např. Ohne Fleisch, bitte. Danke. Bitte wenig. Bitte mehr. Wo ist Löffel? Wo ist Messer? Pochutnali si na guláši s těstovinami a těšili se, že si půjdou pohrát ven. To se podařilo až za notnou chvíli, protože někteří žáci si ještě dodělávali úkoly ze stanovišť - dokreslovali si monstrum nebo dodělávali matematické kostky.

Nakonec jsme přeci jen vyrazili na školní hřiště, kde jsme udělali pár skupinových fotek a trochu si zaběhali. Po třech hodinách ve škole to žákům očividně udělalo radost. Rozloučili jsme se a ve dvě hodiny už jsme odjížděli domů přes Grosser Arber prosluněnou cestou s krásnými vyhlídkami. Ke školní družině jsme dorazili včas a již nyní se těšíme, až přijedou bodenmaiští v prosinci k nám do školy, abychom pro ně připravili také takový krásný projektový den.

Mia Habichová a Jaroslava Krčmářová

maleP1080665mP1080673m