Čeští žáci věděli, že tento den bude s přáteli z Německa ten poslední, kdy se vzájemně uvidí. Projekt Dva jazyky - jedna myšlenka totiž tuto zimu končí. Škola Žichovice se tohoto projektu aktivně účastnila tři roky. Pro její žáky to znamenalo vzdělávat se německému jazyku jednou týdně 90 minut. Bavilo je to? Řekli by vám - “Ano, protože jsme jezdili do Německa a Němci jezdili zase k nám”. Líbili se jim tyto návštěvy a mnohým z nás je líto, že projekt končí. Možná proto jsme chtěli, aby tento den byl nejen výukový, ale i hodně zábavný. Tentokrát se na programu chtěli čeští žáci osobně podílet a pro ty bodenmaiské přichystali speciální hru, kterou se chtěli tak trochu pochlubit. Počítačovou interaktivní hru totiž hrají při hodinách nejen němčiny, ale i v ostatních předmětech. A teď již k samotné středě, 4. prosince 2019 a jeho projektovému dni.

Spolu s pedagogickým vedením pana ředitele Richarda Langa a paní učitelek Karin Besendorfer a Christine Leitl přijelo všech dvanáct žáků třetí třídy. Po příjezdu, uvítacího občerstvení a aklimatizaci Němců v naší škole jsme pro ně měli připravený uvítací program, kterého se zúčastnili všichni žáci žichovické školy. Měli jsme radost, že se naši žáci nestyděli a pásmo koled s trochou divadla proběhlo na jedničku. Moc děkujeme tomuto projektu za možnost zakoupení kytary, díky které můžeme žáky ve zpěvu podporovat. Děkujeme i za všechny další učební pomůcky, které jsme si během trvání kurzu němčiny mohli dovolit. Paní Mgr. Kateřina Caisová a paní Mgr. Ivana Skalová, “hlavy” projektu z Krajského centra vzdělávání a jazykové školy Plzeň, nám vždy ochotně vyšli vstříc ve všech našich otázkách a požadavcích. Podporovali naše kroky s úsměvem, dávali nám užitečné rady, byly vždy připraveny pomoci s překladem a dodávaly nám jistotu. Byly prostě vždy tam, kde měly být. Tímto bychom jim za všechny moc rádi poděkovali.

Po přivítání jsme 32 žáků rozdělili do dvou smíšených skupin. V jedné třídě jsme první skupinu seznámili s českými tradicemi Mikuláše a Vánoc a společně nacházeli spojitosti s tradicemi německými. Pro výuku nových slovíček jsme využili magnetickou tabuli. Tento nácvik zpestřila prezentace o čase adventu na interaktivní tabuli. Naučená slovíčka si žáci procvičili ve hře Podle hmatu poznej, co má čert v sáčku, která v žácích vyvolala nečekané pozdvižení. Následně proběhla výroba postaviček Mikuláše a anděla a výroba obličejové masky čerta, které si jim obzvlášť povedly. Tyto pracovní činnosti byly (vzhledem k používání tavných pistolí a zajištění bezpečnosti práce s nimi) časově náročnější, ale našemu odhadovanému plánu šedesáti minut to nakonec vůbec neuškodilo. Žáci měli ze svých výrobků velkou radost, hodina jim utekla jako voda, naučili se říci v cizím jazyce Mikuláš, čert a anděl a ještě si všichni stihli o čertovi zazpívat píseň. Po této hodině se vyměnili s druhou skupinou a absolvovali druhý program.

Paralelní program ve druhé třídě vsadil na počítačovou vybavenost školy. Žákům bylo rozdáno šest notebooků a čtyři tablety, které potřebovali k oblíbené hře českých žáků - Kahoot! Dvojice nebo jednotlivci měli pomocí těchto počítačových zařízení odpovídat na otázky kladené “jiným počítačem” - Kahoot!em. Němečtí žáci si nejprve zkusili zahrát cvičnou hru, kterou čeští žáci vymysleli v hodinách kroužku němčiny přímo pro tento den. Musím pochválit všechny žáky, kteří hru tvořili a na jejichž hry se z časových důvodů nedostala řada. “Všichni jste je udělali, jak nejlépe jste dovedli. Velký potlesk!” Ihned se povedlo vtáhnout Němce do této aktivity. Žáci si zahráli dvě hry, které obsahovaly otázky týkající se základních frází a slovíček a otázky týkající se adventu a slovíček použitých v první třídě. Tato hra (dle našeho očekávání) žáky nadchla, ale co jsme nečekali, byla reakce ředitele Langa, který si Kahoot! oblíbil okamžitě také a hned si na svém smart phone v tomto programu sestavil několik úloh do hodin matematiky. Z tohoto vzájemného předávání výukových metod máme velkou radost.

Další aktivitu němečtí i čeští žáci znali, a tak s nimi bylo lehké hrát hru Thomas sagt, při které si procvičili slovesa v obou jazycích. A že jich znají! Springen, malen, lesen, schreiben, singen, lachen, laufen, fliegen, schwimmen, reiten, radfahren, telefonieren, rufen, essen, trinken, lernen, einkaufen, rechnen, zahlen, tennis spielen, fußball spielen, Klavier spielen, Gitarre spielen, stricken, gehen, stehen, sitzen, liegen, wohnen… možná jsem něco zapomněla. Musím říct, že tato hra byla nejoblíbenější hrou, kterou jsem s dětmi hrála. Konec hodiny žáci zakončili novou hrou Ich bin …, kdy mohli projevit své herecké schopnosti při předvádění různých činností v roli čerta, Mikuláše a anděla.

Zde je na místě zmínit paní učitelku, která se českým žákům věnovala v první půli projektu, a to Mgr. Milenu Hnídkovou. Patří jí velké díky nejen za perfektní výslovnost, kterou žáky naučila, ale i za všechnu energii do této výuky vloženou. Rádi jsme se prošli zámeckým parkem, pozdravili se s nemocnou paní učitelkou Gabrielou Hermanovou, která už všechny vyhlížela z okna, aby alespoň tak vzdala hold německým přátelům, protože i ona navštívila s žáky Bodenmais a projektu se celé tři roky účastnila. Díky za její všudypřítomný úsměv!

Připravený oběd chutnal tentokrát i německým žákům, český řízek a bramborová kaše potěší. Radost měli žáci z dárků, které dostali a radost jsme měli i my - pedagogové.

Ráda bych nyní zmínila osobu, bez které by tento projekt na škole nebyl. Tím je paní ředitelka Mgr. Jaroslava Krčmářová. Díky jí patří za odvahu pustit se do tak náročného projektu a samozřejmě ho udržet. Žichovická školička je totiž jediná z dvaceti zapojených českých a německých škol, která přiměla více jak polovinu všech žáků školy k výuce německého jazyka. Nikdo z nich se během těch let neodhlásil. Naopak. Za tento úspěch naší paní ředitelce patří velká pochvala.

Projektový den jsme si, myslím, opravdu užili a jen je nám všem líto, že tak pěkný projekt bohužel končí. Tímto děkujeme za podporu Evropskému fondu za regionální rozvoj, který projekt Dva jazyky - jedna myšlenka finančně podpořil.

Navzdory tomu však ta naše spolupráce skončit nemusí! Již nyní projednáváme případnou návštěvu našich škol a jsme připraveni vymyslet další zajímavý projektový den.

Děkujeme za kontakt se školou v Bodenmais.

Děkujeme za to, že jsme našim žákům mohli dopřát výuku německého jazyka, projektové dny a třídenní kempy po tři roky úplně zdarma.

Děkujeme, že jsme se mohli coby pedagogové účastnit přínosných školení a setkávat se s pedagogy ostatních škol.

Předem děkujeme za případnou podporu rodičům našich žáků, kteří budou chtít tyto projektové dny uchovat.

Mia Habichová

učitelka NJ

20191204 100518m

20191204 101712m

20191204 104245m

20191204 114353m20191204 114531m

20191204 123825m