Po příjezdu z Bodenmaisu do Žichovic byly německé děti přivítány svými českými kamarády v místní školní družině krátkým hudebně-recitačním pásmem, dokonce i některé písně zvládli v němčině.

Následovalo malé občerstvení ve školní jídelně a poté se všichni odebrali do blízkého zámeckého parku. Tam na nás čekali rytíři a hradní paní z místního šermířského spolku, kteří velice přesvědčivě zavedli děti do fascinujícího období středověku. Německým dětem bylo vše samozřejmě tlumočeno do němčiny. Malí nadšení posluchači se dozvěděli hodně zajímavostí ze života rytířů a hradní paní, o jejich oděvech, zbroji, důležitých doplňcích, keramice a o životě na hradě obecně. Vyvrcholením představení pak byla možnost vidět na vlastní oči rytířský souboj a co více, vzít si do rukou meče, helmy, obléci si drátěnou košili.

Po představení šly všechny české a německé děti společně do školy. Tam pokračoval zajímavý program. Žáci byli rozděleni do jazykově smíšených skupin a na třech stanicích se dále věnovali tématu středověku – ať už kreativním nebo sportovním ztvárněním. Na jedné stanici si děti vyzkoušely zacházení s lukem a šípy, skákání v pytlích a chůzi na chůdách. Na další stanici velmi pozorně naslouchaly vyprávění o hradní paní z Lambergu a pavoukovi, aby si pak vytvořily z papíru buď korunku nebo pavouka. Na poslední, třetí stanici děti vytvářely ve skupinkách společný erb.

Ve školní družině pak žáci po zajímavém a kreativním programu společně poobědvali. Poté měli ještě možnost si venku při společném hraní a běhání utužit svá přátelství a navázat další kontakty.

Nakonec si všichni společně zazpívali v češtině i němčině písničku „Hlava, ramena, kolena…“ a byl čas se rozloučit a vydat se na cestu domů.

Již se těšíme na další setkání na podzim!

 P1060257mP1060323m